(ศธจ.เพชรบุรี)ร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2656 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการ​จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางยุพาภรณ์ จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา​ยาเสพติด​ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 -​ 31 มกราคม 2566)