(ศธจ.เพชรบุรี)ประชุมเชิงปฏิบัติการตาโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้”คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และ “คู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด”

วันที่ 21 พ.ย. 65 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้”คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และ “คู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” เพื่อเป็นผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี