(ศธจ.เพชรบุรี)การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่ 2/2566