ศธจ.อุดรธานี แสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่

ที่หอประชุม รร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ 7 ก.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ได้แก่นายนิกร ศรีสุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นรองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ นางจารุวรรณ วังหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ ศธจ.หนองคาย และน.ส.สุดาพร วงษ์ชาลี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศธจ.ขอนแก่น