ศธจ.อุดรธานี เรียนออนไลน์ การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย

ศธจ.อุดรธานี เรียนออนไลน์ การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย

 

วันที่ 10 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางรินทิพย์วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีและบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เฟส 2 หลักสูตรที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย โดย ดร.ยอง ซอก ชเว (โค้ชเช) เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2020) อธิบดีกรมพลศึกษา นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ เป็นวิทยากร