ศธจ.อุดรธานี เปิดงานแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7

ที่ รร.ดอนบอสโกวิทยา วันที่ 4 ธ.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมสนามการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชนเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21” โดยมีนายภพ สมศรีโหน่ง ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชน เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับเครือข่าย และระดับชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความสามารถของนักเรียน ครู และผู้บริหาร ซึ่งมีสนามแข่งขันทั้งหมด จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ รร.ดอนบอสโกวิทยา รร.เซ็นต์เมรี่ รร.มารีย์พิทักษ์ รร.อุดรมงคลวิทยา รร.อุดรวิทยา รร.อุดรคริสเตียนวิทยา รร.อุดรคริสเตียนศึกษา และ รร.กระจ่างวิทย์