ศธจ.อุดรธานี ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้ส่งนางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 10-14 มี.ค.65 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กทม.
S  17883196
 S  17883194
 S  17883200
 S  17883210