ศธจ.อุดรธานี สร้างประสบการณ์อาชีพ นร. ชั้น ม.3 เพื่อการรู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ

S 14573650

นายประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ ของ นร. ชั้น ม.3 เพื่อการรู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ

S 14573650

ศธจ.อุดรธานี ได้ดำเนินโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพของนักเรียน ชั้น ม.3 โดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตามแผนงานเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผนศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคตของเด็กและเยาวชน จ.อุดรธานี ตามโครงการ UD New Generation โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรอาชีพและฝึกประสบการณ์ระยะสั้น ให้แก่ นร.กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างให้ นร.มีทรรศนะ มุมมอง ทักษะด้านอาชีพ และเข้าใจสภาพงานในโลกอาชีพจริง

โครงการดังกล่าว กำหนดดำเนินการ 4 จุด คือ 1.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 2. วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 3. รร.อนุบาลบ้านก้องวิทยาและสถานประกอบการใน อ.นายูง 4. วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟสบุ๊ค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี