ศธจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ รร.อุดรมงคลวิทยา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2564

ศธจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ รร.อุดรมงคลวิทยา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2564

 

วันที่ 15 มี.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ชุดที่ 2 ลงพื้นที่ รร.อุดรมงคลวิทยา อ.เมือง จ.อุดรธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการประเมินความรู้ความสามารถผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย สำหรับครั้งนี้โรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานี สมัครใจจัดสอบ จำนวน 32 โรงเรียน นักเรียนสมัครใจสอบ 2,875 คน