ศธจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ รร.อาภาพัชร ตรวจติดตามสนามสอบ RT ปีการศึกษา 2564

ศธจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ รร.อาภาพัชร ตรวจติดตามสนามสอบ RT ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 มี.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วย คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ชุดที่ 2 ลงพื้นที่ รร.อาภาพัชร ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศ โดยในปีนี้มีโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานี สมัครใจสอบจำนวน 33 โรงเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัย(MOE Safety Center) โรงเรียนคุณภาพ และโครงการพาน้องกลับมาเรียน