ศธจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รร.บริบาลภูมิเขตต์, รร.บ้านนาเก็น

วันที่ 16 พ.ย.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนายสมชาย ดอนสมพงษ์, นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ลงพื้นที่ รร.บริบาลภูมิเขตต์ อ.บ้านผือ และ รร.บ้านนาเก็น อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เพื่อรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง และประเมินผลงานคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดอุดรธานี