ศธจ.อุดรธานี ร่วม MOU การดำเนินงาน ก้าวท้าใจในสถานศึกษา

ที่ รร.ปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 22 มิ.ย.65 นายสุวัฒน์ชัย      แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานก้าวท้าใจในสถานศึกษา ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่10, 11 โดยมีนางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และผอ.กลุ่มในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย