ศธจ.อุดรธานี ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย รร.บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)

วันที่ 1 ก.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายยรรยง เมืองผาง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการโดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย และโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ รร.บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป.อุดรธานี เขต 2