ศธจ.อุดรธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

ที่ห้องลาวเจริญศรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2566-2570(ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค.65