ศธจ.อุดรธานี รับมือเหตุฉุกเฉิน ฝึกทักษะกู้ชีพ กู้ภัยเบื้องต้นให้บุคลากรในสังกัด

ที่หอประชุม รร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ 24 พ.ย.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการฝึกทักษะและเรียนรู้การใช้เครื่องดับเพลิง โดยมีนายยอดชาย พันธุ์สุระ ผอ.ส่วนฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี และคณะวิทยากรครูฝึกจำนวน 4 คน ได้ให้ความรู้และสาธิต พร้อมให้บุคลากรได้ฝึกเผชิญเหตุจากสถานการณ์จำลอง จากนั้น ว่าที่ ร.ท.ปิติพงษ์ สุขมะโน ผอ.รร.อนุบาลลักษณ์สุข และจิตอาสา 904 เป็นวิทยากรให้ความรู้ และสาธิตการช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะหยุดหายใจด้วยการทำ CPR ฝึกปั๊มหัวใจให้ถูกต้อง ถูกวิธี เป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรได้เรียนรู้หากต้องเผชิญเหตุฉุกเฉิน