ศธจ.อุดรธานี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ฝึกประสบการณ์ในสภาพจริงหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ศธจ., รองฯ

ศธจ.อุดรธานี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ฝึกประสบการณ์ในสภาพจริงหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ศธจ., รองฯ

วันที่ 8 มี.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นำคณะผู้ฝึกประสบการณ์ หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ศธจ., รองฯ รับการนิแทศจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา(NIDTEP) ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมมอบเกียรติบัตรการฝึกปฏิบัติเรียนรู้ในสภาพจริง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี แก่ผู้ฝึกฯ จำนวน 4 ราย