ศธจ.อุดรธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด

วันที่ 1 ก.ค.65 ที่โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ระดับจังหวัด และการทบทวน และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน วิทยากรโดย น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ สป.ศธ. ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม