ศธจ.อุดรธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโซลาร์เซลล์สำหรับครูผู้สอน

เช้านี้(24 มิ.ย.65) ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโซลาร์เซลล์สำหรับครูผู้สอน ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ สามารถให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนได้มากขึ้น โดยมีครูผู้สอนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 โรง วิทยากรให้ความรู้โดย ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี