ศธจ.อุดรธานี ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ครั้งที่ 4/65

ที่หอประชุม รร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ 22 ก.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ครั้งที่ 4/65 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบอาทินโยบายรัฐบาลโครงการพาน้องกลับมาเรียน และสถานศึกษาปลอดภัย การประกวดคลิปวิดีโอรักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กปฐมวัย การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน เป็นต้น