ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567 จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม