ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ปี66 ครั้งที่ 1/65

ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี วันที่ 25 พ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/65 โดยมีนายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์, นายสมชาย ดอนสมพงษ์, นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการจัดงานวันครูของจังหวัดอุดรธานี รูปแบบการจัดงาน สถานที่ รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินการในแต่ละฝ่าย สำหรับแก่นสาระในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 นี้ กำหนดไว้ว่า “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”