ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/65

วันที่ 20 ต.ค.65 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/65 โดยมีนายสมชาย ดอนสมพงษ์, นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่วมกันพิจารณาการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้