ศธจ.อุดรธานี ทำ MOU สำนักงานเข้มแข็ง ส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนพัฒนาด้านการศึกษา

วันนี้(7 ก.ค.65) ที่หอประชุม รร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องสำนักงานเข้มแข็ง ระหว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี กับ ผอ.กลุ่มในสังกัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในกสนขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานฯ โดยให้บุคลากรในกลุ่มดำเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน ความปลอดภัยทางท้องถนน การดำเนินงานก้าวท้าใจ และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กปฐมวัย