ศธจ.อุดรธานี ต้อนรับผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ศธจ.-รอง เข้ารับการพัฒนาในสภาพจริง

ศธจ.อุดรธานี ต้อนรับผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ศธจ.-รอง เข้ารับการพัฒนาในสภาพจริง

วันที่ 28 ก.พ. 65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 4 ราย เพื่อเข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.- 9 มี.ค.65