ศธจ.อุดรธานี ดำเนินการคัดเลือก นศ.ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2565

วันที่ 31 ต.ค.65 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสมชาย ดอนสมพงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2565 เพื่อชี้แจงกรอบพิจารณาการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธิหารสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้จำนวน 63 คน