ศธจ.หนองคาย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นางสาวนัฎชญารัตน์ อัปการัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายจักรพงษ์ จุลสราญพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบานและแผนปฏิบัติการ และนางสาวชนัฐกานต์ ภาสบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการนำเสนอด้วย infoGraphip Presentation ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โดยมี ว่าที่ ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อ.เมือง จ.อุดรธานี