(ศธจ.หนองคาย) เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในงาน “อนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565” วันที่ 8 มีนาคม 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ดร.จรินทร์  สุรเสรีวงษ์ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางญาณี  อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดแถวและกล่าวให้กำลังใจ คณะ พสน. จังหวัดหนองคาย (ศูนย์เสมารักษ์อำเภอเมืองโพนพิสัย รับผิดชอบหลัก) ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุนักเรียนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาด จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565”