(ศธจ.หนองคาย) เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในงาน “อนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565”

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดแถวและกล่าวให้กำลังใจคณะ พสน. จังหวัดหนองคาย (ศูนย์เสมารักษ์อำเภอเมืองหนองคาย รับผิดชอบหลัก) ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุนักเรียนและนักศึกษา     ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาด   จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565”