ศธจ.หนองคาย ออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ออกตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนโพนสาและโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย