ศธจ.หนองคาย วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ คริสตจักรเยนเนซาเรท ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาต พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมี นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ คริสตจักรเยนเนซาเรท ตำบลหนองกอมเกาะ

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล

ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาต พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมี นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี