ศธจ.หนองคาย ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

พร้อมด้วย นายวัชรพล คำก้อน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนฉันทนาวัณรถ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย และบริเวณชุมชนใกล้เคียง