ศธจ.หนองคาย ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่3/2565

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และ นางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการต่างๆและวางแผนในการปฏิบัติงานต่างๆในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย