ศธจ.สุโขทัย จัดพิธีมอบทุน “โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน”

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา “โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผ้าห่มกันหนาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน) ให้กับนักเรียนในจังหวัดสุโขทัยที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนฯ (ทุนละ 3,000 บาท) รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน แยกเป็นสังกัด สพฐ. จำนวน 10 ราย และ กศน. จำนวน 2 ราย โดยมีนายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  ทั้งนี้ “โครงการ 901 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ได้ดำเนินการเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการให้การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัด สพฐ. และ กศน. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 910 คน …