ศธจ.สุโขทัยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศึกษาศึกษาการสอบสวนของจังหวัดสุโขทัยประเษ… ที่1 สุโขทัยอีติดตามเน้นย้ำวันเปิดภาคเรียนวันนี้วันแรกย้ำย้ำศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย ฟ…ีหลัก 3 ป. ”ป้องกันระบบช่วยเหลือเล้าโลม” มีประโยชน์สำหรับการอ่านการ์ตูน “Screening Learning Loss” และชี้แนะจุดเน้นของหมั่นเพียร์ ปี 2566 ต่อไป…