ศธจ.สุโขทัยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกาประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.  นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21 โดยมีนายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย…