ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มอบให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)จัดขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดปฏิบัติฯ และมอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมงานที่เป็นคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ทั้ง 76 จังหวัด ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ…