ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมรับชมงานแถลงข่าว“ที่สุดแห่งปี” ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมรับชมงานแถลงข่าว “ที่สุดแห่งปี” ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัยดำเนินการในส่วนของจังหวัดสุโขทัย  ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์จากทั่วประเทศ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. และคุณเจเรมี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas) ผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก เจ้าหน้าที่ด้านยาเสพติดจากกว่า 18 ประเทศทั่วโลก ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สานักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) …