ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์ และพระประทีบพระราชทาน จ.สุโขทัย

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 19.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 12 พระองค์ พระราชทานไฟพระฤกษ์ และพระประทีป เพื่อลอยเป็นปฐมฤกษ์ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในค่ำคืนของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นที่จัดเตรียม บริเวณ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  จากนั้น มีการรำเทิดพระเกียรติไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน จากนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และการแสดง ระบำประทีปสุโขทัย จากโรงเรียนอุดมดรุณี  ทั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้มอบให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว