ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 10/2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบให้นายสุทิน จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 10/2565 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย…