ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของ อปท.ในเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย…