ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2565

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2565 โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย…