ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูฯ ด้วยกระบวนการ Active Learning ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 เข้าร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เรนช์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น  4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย…