ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้มอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา(สถานีแก้หนี้สิน) ในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านระบบZoom จากสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย…