ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาฯ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้มอบหมายให้นายสุทิน  จันทรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางวรรณทนา  ละจุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายคมกฤษณ์ โทนทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาและสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระกับภาคหรือกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ  สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 17 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ. ห้องชัยนาท โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก…