ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมประชุมหารือโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบ 2566

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมหารือโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 3 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อระดมความคิดเห็นจากส่วนราชการและภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานต่อไป…