ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านทางระบบ ZOOM โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้…