ศธจ.สุโขทัยเข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โดยมีนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายจุดเน้นการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งสามท่านร่วมมอบแนวทางการจัดการศึกษาในส่วนที่กำกับดูแลรับผิดชอบให้กับผู้เข้ารับการประชุมในครั้งนี้ด้วย…