ศธจ.สุโขทัยร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ณ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยได้ประกอบพิธีทางศาสนา พิธีถวายราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเชิญผ้าไตรพระราชทานไปยังต้นผ้าป่า และกล่าวคำถวาย ผ้าป่า เมื่อพระสงฆ์พิจารณาผ้าป่าเสร็จ ประธานในพิธีจะได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นประกอบพิธีทอดผ้าไตร พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 582,099 บาท ทั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว…