ศธจ.สุโขทัยร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือน กันยายน 2565

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชน ครั้งที่ 9/2565 ควบคู่กับการประชุมผ่านระบบ Zoom เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดสุโขทัย และติดตามงานโครงการสำคัญของจังหวัด โดย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย…