ศธจ.สุโขทัยร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2565 ทั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย …